Tervezés

Megvalósíthatósági tanulmányok

A tervező szerepvállalása egy projekt életében optimális esetben az ötlet megszületésével együtt kezdődik. A koncepció körvonalazásához rajzos formában elkészített tanulmányok bemutatják a beruházás sarokszámait, így egyszerűsítik az előkészítő folyamatot.

A helyszín kiválasztásában, a meglévő helyszín ideális kihasználásában nyújt segítséget, feltárja a lehetőségeket, lehetséges műszaki buktatókat.

Beépítési koncepciók

Egy adott ingatlan vizsgálata tervrajz formában. A műszaki paraméterek meghatározása az építési előírások és szakhatósági, valamint közmű lehetőségek figyelembevételével. Az infrastrukturális lehetőségek ábrázolása. Látványterv készítése a beépítésről a tömegek és a környezet bemutatására.

Vázlattervek

A tervezési program pontos megfogalmazása szaktervezők bevonásával. Az építési hatósággal egyeztetett vázlatos tervrajzok készítése. Célja az engedélyezési tervdokumentációhoz szükséges adatok tisztázása.

Engedélyezési tervdokumentációk

Az elfogadott vázlattervek alapján építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése annak szakági munkarészeivel, szakhatósági, közmű és építéshatósági egyeztetésekkel. A dokumentáció tartalmának meg kell felelnie az aktuális építési előírásoknak és jogszabályoknak.

Pályázati dokumentációk

Versenyeztetéshez pályázati dokumentáció készítése tervrajzokkal, műszaki leírásokkal, részlettervekkel, konszignációkkal, valamint költségvetési kiírásokkal.

Építési tervek

A kivitelezéshez szükséges szakági építési tervdokumentációk elkészítése, amennyiben igény van rá, tervezői műszaki vezetés az építés folyamán.